top of page

ACTIVITEITEN

Wat valt er te beleven in onze heemkring ?

SCRIPTIEPRIJS VOORKEMPEN 2018
Initiatief - samenvatting

De Erfgoedvereniging Schide 's-Gravenwezel overkoepelt de lokale heemkundige kringen Heemkring De Drie Rozen vzw, Heemkundige Kring Scilla vzw, en de cultuurvereniging De Gilde van Baas Gansendonck vzw. Deze verenigingen worden gekenmerkt door de zorg voor het lokale immateriële erfgoed, bij uitbreiding is hierbij ook de Voorkempen en een breder geografisch gebied betrokken. 

De Erfgoedvereniging heeft het initiatief genomen om een scriptieprijs in het leven te roepen en doet hierbij een oproep tot deelname.

De scriptieprijs bekroont een eindwerk in de Nederlandse taal met een cultureel thema van historische, kunsthistorische of letterkundige aard.

De prijs bestaat uit een geldsom en de publicatie van de bekroonde masterscriptie.

Voor de uitvoering van dit project wordt een werkgroep opgericht. Andere lokale culturele verenigingen worden uitgenodigd om deel uit te maken van de werkgroep of om dit project materieel te steunen (sponsor).

Op dit ogenblik wordt de oproep verspreid aan departementen van universiteiten en hogescholen. De respons is nog niet gekend.

Selectie en beoordeling

De ingediende studiewerken zullen worden geselecteerd en beoordeeld door een onafhankelijke jury, voorgezeten door een in cultuurmiddens gerespecteerde authoriteit. 

Bij de beoordeling is op de eerste plaats de kwaliteit van het eindwerk doorslaggevend. Een band met het immaterieel/materieel erfgoed van de regio Voorkempen of aansluitend een breder geografisch verband is niet noodzakelijk maar biedt wel een voordeel bij de selectie en beoordeling.

Wat houdt de scriptieprijs in ?
  • De laureaat van de scriptieprijs ontvangt een geldsom van 1.250 €

  • Publicatie van het bekroonde eindwerk. De initiatiefnemers van de scriptieprijs kunnen het werk in boekvorm uitgeven, eventueel met de nodige aanpassingen om het werk in een publiceerbare vorm te gieten. De laureaat verbindt zich tot het verlenen van de distributierechten voor de publicatie van het werk. De publicatie is gepland in het voorjaar 2019. 

  • De uitreiking van de scriptieprijs gebeurt met de gepaste luister en bekendmaking op een academische zitting in het najaar van 2018. De laureaat zal een presentatie geven van zijn werk ter gelegenheid van de academische zitting of bij een andere gelegenheid.

  • Eventueel zullen een aantal artikels gepubliceerd worden in de tijdschriften uitgegeven door de lokale heemkringen.

  • Deze scriptie kan ook aanleiding geven tot bijkomend studiewerk door leden van deze kringen of door andere personen met interesse voor cultuur en lokale geschiedenis en met toepassing van wetenschappelijk onderbouwde methodieken.

Tijdsbestek
  • Oproep : september-oktober 2017

  • Indienen van het eindwerk : mei- juni 2018

  • Bekendmaken van de laureaat : september 2018

  • Academische zitting en uitreiken van scriptieprijs : november 2018

  • Publicatie van het bekroonde eindwerk : februari 2019

Inlichtingen

Dr. Roland Doclo, Groene Wandeling 19, 2970 's-Gravenwezel (tel 03 383 42 60 - email: rdoclo@gxpconsulting.com).

Bijkomende informatie:

bottom of page