top of page

ONS ERFGOED

 Documentatiecentrum/archief met tijdschriften, boeken, beeldmateriaal, heemkundige objecten en een groot aantal genealogische gegevens.

ARCHEOLOGIE

Opgravingen aan de Houtlaan door A.V.R.A. (Antwerpse vereniging Romeinse archeologie)

 

Daarbij werden stukken van een waterput gevonden. Men dacht eerst aan een Romeinse put, na onderzoek is men tot de bevinding gekomen dat het een middeleeuwse put is. 

Bij verdere opgravingen is men gestoten op een Keltische nederzetting, dus ouder dan Romeinse. De vindingen zijn van drie perioden: de Keltische, de Romeinse en de Middeleeuwse periode.

bottom of page