top of page

KRONIEKEN

Informatie over figuren die hun stempel hebben gedrukt op 's-Gravenwezel en erbuiten, wetenswaardigheden en ook de geschiedenis van de gemeente.

NAAM/ WAPEN

Onze documentaire collectie bevat een grote collectie beeldmateriaal waaronder afbeeldingen van de Sint-Catharinakerk. Je kan die collecties consulteren via deze link. Contacteer het bestuur voor de nodige toegangscodes.

Naam

 

Volgens Kanunnik Dr. Floris Prims, in zijn "Geschiedenis van het Parochiewezen in de Antwerpse Kempen" bestond in 1259 de parochie van Wesele uit een heerlijkheid onder de Graaf en een vrije gemeente. Dus is er de naam 's-Gravenwezel niet om dit Wesel van Wuustwezel te onderscheiden, maar om de twee gemeenschappen van Wesel uit elkaar te kennen.

Men heeft ook nog Balen-Wezel, Veldwezelt en Wezel onder Herselt. "Wesele" zou volgens plaatsnaamkundigen een verkleinwoord zijn van "wese" hetgeen "weide" betekent, zie o.a. het Duitse "Wiese".

  • In 1292 schreef men Wesele

  • in 1318 Wezele

  • in 1452 't 's-Grevenwesele

  • in 1496 't 's-Grevenwezele en ook wel Sgravenwesel

Het boek der leenmannen van Jan III vernoemt de naam van ons dorp herhaaldelijk.

In de volksmond hoort men algemeen "Wezel" (dit ook te Wuustwezel) of vlug uitgesproken "Schrawezl" hetgeen ook "schraal Wezel" zou kunnen beduiden door zijn zandige kempische grond, te vergelijken met "Magerhal" voor het naburige Halle.

Zowel de naam Wesele als het patroonschap van Sint Catharina, duiden niet op een oorspronkelijke Frankische nederzetting, steeds volgens Floris Prims, de eminente geschiedkundige en Kempenkenner.

Wapen

Bij Koninklijk besluit van 22 maart 1929 werd aan de Gemeente 's-Gravenwezel volgend wapen verleend :

"Van keel met een keper van zilver vergezeld van drie rozen van hetzelve. Het schild gedekt met een kroon van vijftien parels, waarvan drie opgezet en gehouden rechts door een griffioen van goud, genageld en getongd van keel, houdende een bannier met de wapens van het schild en links een leeuw van goud, genageld en getongd van keel, houdende een banier van zilver met het kruis van keel."

Het verhaal is dat het ontworpen is ter gelegenheid van een viering die in voorbereiding was voor de huldiging van 100 jaar burgemeesterschap van de familie Gillès de Pélichy. De viering heeft echter niet kunnen plaats vinden omdat de laatste burgemeester Joseph, Charles, Florimond, Marie, Ghislain Gillès de Pélichy enkele maanden ervoor (18-02-1929) overleden is.

Het schepenzegel van 's-Gravenwezel, gedateerd van 1784 en bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen, droeg het wapen van de familie Roose van keel met zilveren keper en vergezeld van drie rozen van hetzelve.

De leden der familie Roose, baronnen van Sint-Pieters-Leeuw in Zuid-Brabant kochten het gebied van 's-Gravenwezel en behielden het tot aan de Franse omwenteling.

bottom of page