top of page

ONS ERFGOED

 Documentatiecentrum/archief met tijdschriften, boeken, beeldmateriaal, heemkundige objecten en een groot aantal genealogische gegevens.

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hier vind je een gids van de bezienswaardigheden die zich op het grondgebied van 's-Gravenwezel bevinden. Je kan dit beschouwen als een toeristische gids door het heden en het verleden van 's-Gravenwezel. Met behulp van de kaart kan je deze bezienswaardigheden localiseren.

TRAGE WEGEN

Onze documentaire collectie bevat een aantal collecties waaronder een collectie 'Trage Wegen' met een beschrijving van de trage wegen die zich op het grondgebied van onze gemeente bevinden. 

KAPELLEN

Kapellen vormen een belangrijk deel van ons heem en het lokaal onroerend erfgoed. 
Met behulp van de kaart kan je deze bezienswaardigheden localiseren.

HEEMKUNDIG MUSEUM

De bezoeker kan hier een grote reeks gebruiksvoorwerpen en artefacten uit het vroegere dagdagelijkse leven ontdekken. Het interieur van een aantal plaatselijke handelszaken anno 1900 werd met veel zorg en precisie terug opgebouwd.

DOCUMENTATIE CENTRUM

Onze documentaire collectie in samenhang met de andere collecties laten toe om een belangrijk aantal documenten te consulteren. Je kan die collecties consulteren mits afspraak.

GENEALOGIE EN FAMILIEKUNDE

Genealogie vormt de basis van het familieonderzoek. De familiegeschiedenis vertelt het verhaal van een familie, en van de voorouders in één of meerdere generaties. Vragen die daarbij eventueel kunnen beantwoord worden, zijn: wie waren zij ? waar woonden zij ? hoe leefden zij ?

ARCHEOLOGIE

Opgravingen aan de Houtlaan door A.V.R.A. (Antwerpse vereniging Romeinse archeologie)

TOPONIEMEN

Toponiemen zijn een belangrijke overlevering en deel van ons roerend erfgoed. Hier vind je een aantal toponiemen en hun verklaring. 

DORPSZICHTEN

Dorp van 's-Gravenwezel - Vroeger en nu

SINT-CATHARINAKERK

Onze documentaire collectie bevat een grote collectie beeldmateriaal waaronder afbeeldingen van de Sint-Catharinakerk. Je kan die collecties consulteren mits afspraak.

KASTEEL DE PÉLICHY

Het kasteel van 's-Gravenwezel werd gebouwd in de 13de eeuw. Het heeft een park van 80 ha, en een dubbele omwalling. De oorspronkelijke bouwdatum is niet bekend, maar het kasteel werd reeds vermeld in de oorkonden uit de 13de eeuw van de abdij van Villers in Zuidbrabant.

Te Beleven
bottom of page