top of page

ONS ERFGOED

 Documentatiecentrum/archief met tijdschriften, boeken, beeldmateriaal, heemkundige objecten en een groot aantal genealogische gegevens.

KASTEEL DE PELICHY

Het kasteel van 's-Gravenwezel werd gebouwd in de 13de eeuw. Het heeft een park van 80 ha, en een dubbele omwalling. De oorspronkelijke bouwdatum is niet bekend, maar het kasteel werd reeds vermeld in de oorkonden uit de 13de eeuw van de abdij van Villers in Zuidbrabant. Hoogstwaarschijnlijk was dus Gerard de Marbais, die strikte banden had met de abdij van Villers, de eerste bewoner van het kasteel. Het oorspronkelijk kasteel onderging in de loop der tijden enkele veranderingen. De twee donjons of ronde hoektorens werden gebouwd in de 14de eeuw. De oost-, west- en noordgevel zijn gotiek en stammen uit de 15de eeuw. Het barok poortgebouw met duiventoren stamt uit de 17de eeuw. De rococo zuidgevel tenslotte, die naar het park van het kasteel is gericht, werd samen met het immense terras in de 18de eeuw volledig verbouwd door de toenmalig bekende Antwerpse architect Van Baurscheit, die op hetzelfde ogenblik ook werkte aan een prachtig huis op de Meir in Antwerpen. Het kasteel van 's-Gravenwezel en zijn opeenvolgende bewoners zijn nauw verbonden met de geschiedenis van 's-Gravenwezel.

In de 12de eeuw reeds wordt de aanwezigheid van een Zuidbrabantse adellijke familie in deze streken vermeld: de familie de Marbais. Twee redenen hiervoor: enerzijds werden ze naar hier gezonden door de hertogen van Brabant, die op deze wijze hun machtspositie wilden uitbreiden. Anderzijds bezat de abdij van Villers, evenals de abdij van Ename, enkele bezittingen in Schoten en Wesele. De abdij van Villers lag in de heerlijkheid van de Marbais, en had zelfs aan dezen zijn ontstaan te danken.

In de 12de eeuw reeds wordt de aanwezigheid van een Zuidbrabantse adellijke familie in deze streken vermeld: de familie de Marbais. Twee redenen hiervoor: enerzijds werden ze naar hier gezonden door de hertogen van Brabant, die op deze wijze hun machtspositie wilden uitbreiden. Anderzijds bezat de abdij van Villers, evenals de abdij van Ename, enkele bezittingen in Schoten en Wesele. De abdij van Villers lag in de heerlijkheid van de Marbais, en had zelfs aan dezen zijn ontstaan te danken.

Een telg van de familie, Gerard de Marbais, noemt zich bij akte in 1273 "sire de Weisele". Gerard de Marbais had geen opvolgers, en in 1301 stelt hertog Jan II graaf Wouter van Lippelo aan als heer van Wesele. De heerlijkheid van Wesele is van dan af een feit. Zijn zoon die hem opvolgt, wordt genoemd "Janne van Wesele, die men hiet grave van Wesele" en 's-Gravenwezel wordt van dan af genoemd "tGgrevenwesele". De dochter van Janne van Wesele, jonckvrouwe Lysebet van Wesele, sterft in 1444 en wordt begraven in het eerste kerkje van 's-Gravenwezel.

Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw komt het kasteel in handen van rijke Antwerpse zakenlui. Na enkele wissels van eigenaar wordt Melchior van Susteren in 1728 de nieuwe kasteelheer. Hij laat het kasteel verfraaien, vooral de zuidgevel, door architect Van Baurscheit. Het wapen van de familie Van Susteren hangt in het koorgestoelte van de St.Catharinakerk. Als erfgename van de familie Van Susteren wordt in 1774 gravin Isabella Roose de Blaisy vrouwe van 's-Gravenwezel. Ook het wapenschild van de familie Roose de Blaisy hangt in het koorgestoelte van de St.Catharinakerk. Dit wapenschild voert drie zilveren rozen op een rode achtergrond. De heemkring ontleent zijn naam aan dit wapenschild. 

In 1796 huwt gravin Maria Carolina Roose de Blaisy met baron Philippus Arnoldus Gillès. Deze wordt in 1830 de eerste burgemeester van het Belgische 's-Gravenwezel. Gedurende 99 jaar blijft de familie Gillès het burgemeesterschap van 's-Gravenwezel waarnemen. 

Na het overlijden van baron José Gillés de Pélichy in 1977 en van diens weduwe barones Jeanne Marie L. A. Minette d'Oulhaye in 1983, het koppel bleef kinderloos, werd het kasteel door de erfgenamen verkocht aan antiquair Axel Vervoort.

Fred Spiessens - maart 2003 (bewerking RD en PM)

bottom of page