top of page

KRONIEKEN

Informatie over figuren die hun stempel hebben gedrukt op 's-Gravenwezel en erbuiten, wetenswaardigheden en ook de geschiedenis van de gemeente.

WEZELSE FIGUREN

Hier vind je een overzicht van personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van 's-Gravenwezel of die zich verdienstelijk hebben gemaakt door hun werk of prestaties.

Wezelse Vrouwen

 1. Elisabeth van Wesele (? - 1444) - Gravin van Wesele

 2. Isabella Josephina Beatrix Roose (1725 - 1797) - Gravin, kasteelvrouw.

 3. Marie-Caroline Roose de Baisy (1797 - 1850) - Marie-Caroline, douairiére van Philippus Arnoldus Gillès, oprichtster van de school "Huys van H.Hart van Maria".

 4. Mathilde de Caters (1841 - 1897) - Jonkvrouwe, weldoenster, eigenares van het Kattenhof, bouwde de Caterskapel 

 5. Josephina Ceulemans, alias Fien Mot (1896 - 1980) - Dorpsfiguur, Café De Bijl

 6. Mit Schillemans (1900 - 1988) - Mit was een echte dorpsfiguur, op haar fiets door weer en wind was zij steeds op tocht op zoek naar iets "speciaals" waar ze dan kon over vertellen.

 7. Mieke Melsen, alias voor Marie Michielsen (1885 - 1954) - Dorpsfiguur, baker

 8. Francisca Aertbeliën (1905 - 1996) - Cisca - Dorpsfiguur, verpleegster, vroedvrouw

 9. Maria Lambrechts (1911 - 2007) - Directrice Gemeentelijk Jongensschool

 10. Josepha Eelen (1916 - 2007) - Dorpsfiguur, apotheker

 11. Magdalena Verhoeven (1925 - 2012) alias zuster Madeleine - Dorpsfiguur, wijkverpleegster Wit-Gele Kruis

 12. Missiezusters - 's-Gravenwezel zendt haar zusters uit

 13. Zusters van het Heilig Hart van Maria - Klooster en school

Wezelse Mannen

 1. Edmond Van Offel (1871 - 1959) - Kunstschilder, illustrator, schrijver, dichter.

 2. Hendrik De Jongh (1875 - 1915) - Doctor in de Godgeleerdheid, hoogleraar te Leuven, schrijver.

 3. Pierre de Caters (1875 - 1944) - Baron, vliegenier.

 4. Lodewijk De Vocht (1887 - 1977) - Musicus, componist en dirigent.

 5. Jan Van Puyenbroeck (1887 - 1972) - Kunstschilder.

 6. Dolf Verschueren (1922 - 2004) - Wielrenner, 3-voudig wereldkampioen stayeren.

bottom of page