top of page

ONS ERFGOED

 Documentatiecentrum/archief met tijdschriften, boeken, beeldmateriaal, heemkundige objecten en een groot aantal genealogische gegevens.

GENEALOGIE EN FAMILIEKUNDE

Genealogie vormt de basis van het familieonderzoek. De familiegeschiedenis vertelt het verhaal van een familie, en van de voorouders in één of meerdere generaties. Vragen die daarbij eventueel kunnen beantwoord worden, zijn: wie waren zij ? waar woonden zij ? hoe leefden zij ?, enz.

PersoonsFiche

 

Gegevens over een bepaalde persoon worden genoteerd in een persoonsfiche. In de persoonsfiche noteren we:

  • namen (officiële en roepnamen)

  • datums : geboorte, huwelijk, overlijden en de plaatsen

  • de relaties met andere personen: partner(s), ouders (ascendenten), kinderen (descendenten)

  • de bronnen (verwijzingen) die aan de basis liggen van deze gegevens, enz

Kwartierstaat /Stamtafel /Probant

 

Een kwartierstaat is samengesteld uit de genealogische gegevens van alle voorouders van één persoon (de proband/a of kwartierdrager/-draagster). Bij elke generatie verdubbelt het aantal voorouders. In het Engels noemt men dit een 'ancestral chart', in het Frans een 'tableau d'ascendance'. De kwartierstaat kan men genereren op basis van de ouder/kind relaties. 

Een bijzondere vorm is de stamtafel, die samengesteld wordt uit de voorouders in mannelijke lijn. 

Bronnen

Er zijn heel wat documenten beschikbaar die dienst kunnen doen als bronmateriaal. 

Het familiearchief of 'papieren geheugen' omvat een grote variëteit van documenten. Al deze documenten bewaren we als collecties, georganiseerd volgens de aard van het document: geboortekaartjes, schoolrapporten, brieven en prentkaarten, huwelijksaankondigingen, menukaarten, trouwboekjes, bidprentjes, rouwbrieven, familiefoto's, persknipsels, enzovoort. 

Wanneer een document betrekking heeft op één enkele persoon dan zijn die in onze systematiek georganiseerd als een 'genealogische' collectie, de rest organiseren we in andere collecties, bv familiefoto's maken deel uit van de collectie 'beeldmateriaal', een akte maakt deel uit van de collectie 'akten', enz. Elk item dat bewaard wordt kan gekenmerkt worden als een bron zodra het een relatie heeft met een of meerdere personen.

Er bestaan nog tal van andere documenten die als bron kunnen gebruikt worden, bv de akten van de burgerlijke stand (geboorteregisters, huwelijksregisters, overljdensregisters), kiezerslijsten, enz. Deze registers worden bewaard in archieven, ze zijn eventueel gedigitalizeerd en kunnen soms on-line geraadpleegd worden. Ze worden bewaard door de gemeente, door het Rijksarchief of ook door andere gespecialiseerde organisaties. Ze vormen een waardevolle bron van informatie. 

Vanaf het Concilie van Trente hadden de parochies de plicht een doopregister bij te houden. Vele parochieregisters omvatten ook huwelijken en overlijdens tot op het ogenblik dat deze taak overgenomen werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Familiegeschiedenis (aan te vullen)

 

Het stamboomonderzoek opentrekken tot een tastbaar en onderbouwd historisch verhaal is het doel van de familiegeschiedenis.

Elke familiegeschiedenis is uniek. Kronieken, verhalen, persknipsels vertellen veel over de context waarin een bepaalde persoon heeft geleefd.

bottom of page