top of page

KRONIEKEN

Informatie over figuren die hun stempel hebben gedrukt op 's-Gravenwezel en erbuiten, wetenswaardigheden en ook de geschiedenis van de gemeente.

DE POST IN 'S-GRAVENWEZEL

De geschiedenis van de post in 's-Gravenwezel is nog vrij jong. Aanvankelijk werd de uitreiking van de poststukken verzorgd door het uitreikingkantoor Wijnegem, het lag dan ook aan de grote baan Antwerpen-Turnhout. Dat postkanton strekte zich uit over Wijnegem, Wommelgem, Oelegem, Schilde, 's-Gravenwezel, Sint–Job– In-'t-Goor en Sint-Antonius–Brecht. Deze uitgestrektheid is voor ons, moderne en gemotoriseerde mensen, nauwelijks in te denken, vooral als men beseft welke lange marsen hieraan gepaard gingen voor onze brave brievenbestellers.

Een schaarse brief voor een inwoner uit Sint-Job, vertrok met de "facteur" vanuit Wijnegem en de brave man ging over Schilde, dan over de smalle slechte weg naar 's-Gravenwezel, zo naar Sint-Job en terug, goed weer of hondenweer. Zo bleef de toestand tot het jaar 1913, vlak voor de grote wereldbrand.

Door toedoen van de heer Rademackers, toen gewestelijk directeur van Antwerpen, kwam in ons dorp een overdraagkantoor tot stand. De depothouder werd Louis Alfons Meeus, brievenbesteller te Wijnegem en afkomstig van Zandhoven. Hij vestigde zich met zijn gezin op de Wijnegemsteenweg, in het huis gelegen recht over de Veldlei in het nummer 27. Dat was dan in 1913 het eerste postkantoor in het dorp van toen 800 inwoners. Hetzelfde jaar kreeg ook Sint Job een overdraagkantoor.

De heer Meeus, een noeste werker, verzekerde de uitreiking in de kom van het dorp en werd verder bijgestaan door een besteller die dagelijks een halve werkdag presteerde. De wijk Koningshof telde enkele huizen en werd bij de uitreiking gevoegd.

In 1919 verhuisde de postmeester naar de Kerkstraat nr 3. De telegraafdienst die door oorlogsomstandigheden niet eerder was opgericht kwam hier eveneens. 

Het jaar 1923 werd een belangrijk jaar voor de post te 's-Gravenwezel. Het behaagde de toenmalige Heer Baron aan Alfons Meeus een stuk grond te verkopen voor bewezen diensten. Dit feit is vermeldenswaardig want grond werd haast nooit verkocht door de heren van toen. Een bouwvallig huis werd afgebroken om plaats te maken voor één van de grootste en mooiste huizen van het dorp. Op deze plaats zou gedurende 20 jaar de post- en telegraafdienst functioneren voor 's-Gravenwezel en Koningshof. Omstreeks 1935 werd de overdraagkantoorhouder bevorderd tot onderpostontvanger en hing men af van Schoten. Alfons Meeus bleef deze functie uitoefenen tot zijn pensionering in 1943. Inmiddels kon 's-Gravenwezel er zich op beroemen sedert de oorlog, de eerste en enige vrouwelijke brievenbesteller in Vlaanderen rijk te zijn. Het kantoor bleef ongeveer een jaar zonder titularis en werd aanvankelijk waargenomen door de dochter van de gepensioneerde onderontvanger, mevrouw Devos-Meeus en daarna door mevr. De Vre.

In 1944 kwam het kantoor onder de leiding te staan van Mevr. De Brit – Van Rillaer en werd het gevestigd in een laag gebouw op de Sint-Jobse Steenweg in de wijk "De Brakken". De dames hebben dus wel degelijk een stempel gedrukt op de 's-Gravenwezelse posterijen.

Stilaan worstelde het dorp zich los uit zijn isolement en kreeg het kanton een stijgend belang. In het voorjaar 1956 kwam de post in een ruimere behuizing, in een nieuw huis.

Op 21 mei 1957 overleed Alfons Meeus, de zeer verdienstelijke postmeester en grondlegger van de 's-Gravenwezelse post, hij kreeg een vorstelijke begrafenis.

"... Al zijn medeburgers hielden van hem omdat hij heel zijn leven lang gereed was om eenieder te helpen. Nooit was het te vroeg en nooit te laat om goed te doen ..."

Zo luidde de tekst op zijn bidprentje. Het karakteriseerde zijn hele leven, want op verschillende terreinen had hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Met hem verdween een markante figuur uit het dorpswereldje en de postfamilie was een nobele figuur armer geworden.

bottom of page