top of page

KRONIEKEN

Informatie over figuren die hun stempel hebben gedrukt op 's-Gravenwezel en erbuiten, wetenswaardigheden en ook de geschiedenis van de gemeente.

JOSEPHINA CEULEMANS, ALIAS FIEN MOT (1896 - 1980)

Dorpsfiguur, Café de Bijl

In het jaar 1911 werd de herberg en afspanning "De Bijl" overgenomen door Eduard Ceulemans, hij was ook landbouwer. De herberg was toen al pleisterplaats voor rondtrekkende kooplieden en boeren.

Later namen zijn kinderen de zaak over. Broer en zus Ceulemans woonden samen in "De Bijl". De zuster was Jozefien Ceulemans (alias Fien Mot). De bijnaam "Mot" moet nog voortkomen van de "Mothoeve" waar de voorouders van Fien gewoond hebben.

Fien had een winkel en een café, en onder haar beleid draaide de zaak op volle toeren. Mensen van uit de stad kwamen er op af omdat het boerencafé voor hen iets speciaal had. Zij kwamen ook om met de buitenmensen en vooral met Fien te praten, want Fien kon goed en schoon vertellen over de zeden en gewoonten van het boerenleven. De pekelharing die Fien in de herberg serveerde was zeer in trek.

In tijdschrift De Drie Rozen 1e jaargang nr. 4 van 1967 schrijft Frans Ghys dat Fien Mot de "ouderdomsgrens heeft overschreden" en dat ze na de zaak te hebben gesloten lid is geworden van de bond van gepensioneerden. De Bijl moet dus zijn opgedoekt in het jaar 1967.

Bij de kinderen Ceulemans kon men het beleven dat men zich in een herberg, een winkel én een plattelandse woonkamer waande, want het was er allemaal. Terwijl men zijn winkelwaar bestelde zaten de bewoners soms smakelijk te eten en kon men gelijktijdig zijn pint bestellen

bottom of page